Διαδικτυακό Παιχνίδι

Ένα online παιχνίδι που θα βοηθήσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της γλώσσας να δημιουργήσουν ψηφιακή ανθεκτικότητα και να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές ικανότητες.