Διαδικτυακό μάθημα εκπαιδευτών

Ένα διαδικτυακό μάθημα εκπαίδευσης του εκπαιδευτή για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να μάθουν για τη διδασκαλία με τη νέα τεχνολογία και τη πιθανή χρήση ψηφιακών εργαλείων για ανατροφοδότηση και αξιολόγηση.