Πλατφόρμα βίντεο

Μια πλατφόρμα βασισμένη σε βίντεο που δίνει πρακτικά παραδείγματα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία για να βοηθήσουν τους μαθητές να ενδυναμώσουν τους μαθητές και να προωθήσουν την ένταξη των μειονοτικών ομάδων. Θα παράγουμε επίσης συνόψεις γρήγορης αναφοράς της αναφοράς και του κύριου περιεχομένου των μαθημάτων κατάρτισης, καθώς και έναν οδηγό δασκάλων για τη χρήση του διαδικτυακού παιχνιδιού με τις τάξεις τους.