Bit Schulungscenter GmbH

bit schulungscenter GmbH, Αυστρία

bit (= καλύτερος στην κατάρτιση) schulungscenter (= κέντρο κατάρτισης), που ιδρύθηκε το 1986, είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους εκπαίδευσης στον τομέα των έργων για την αγορά εργασίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχολησιμότητας στην Αυστρία. Η ξεκάθαρη δύναμή μας είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στο σχεδιασμό (διδακτική, μεθοδολογία, σχεδιασμός διδασκαλίας) και στην εκτέλεση ποικίλων εθνικών και διεθνών έργων. Έχουμε ουσιαστική εμπειρία στη συνεργασία με διαφορετικές ομάδες-στόχους, π.χ. νέους, νέους άνεργους ενήλικες και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες μέσα από τις τακτικές μας δραστηριότητες. Απασχολούμε 263 έμπειρο προσωπικό σε επτά περιφέρειες της Αυστρίας, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την σύγχρονη τεχνογνωσία και δημιουργικές μεθόδους κατάρτισης για το σχεδιασμό των έργων μας.